Kawasaki J125

Allgemeines

Type: Kawasaki J125
Leistung: 33 kW / 45 PS
Tagestarif
10.00 - 10.00 Uhr
incl. 300 Frei-km

Tarife

Preis pro Tag: 69,00 EUR
Preis pro Kilometer: 0,30 EUR
Preis pro Wochenende: 169,00 EUR
Freikilometer: 600 km